Abtahi , F., & Rahnama, S. (2020). Essential amenability of Fréchet algebras. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), 867-876. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.830