KOFANOV, V. A. The Bojanov – Naidenov problem for functions with nonsymmetric restrictions on the highest derivative. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 71, n. 3, p. 368-381, 25 Mar. 2019.