BORODICH, R. V. On the crossing of maximal subgroups of finite groups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 71, n. 11, p. 1455-1465, 25 Nov. 2019.