GRYSHCHUK, S. V. Сommutative сomplex algebras of the second rank with unity and some cases of plane orthotropy. I. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 8, p. 1058-1071, 25 Aug. 2018.