VOLOSHYNA, V. O.; KOSHMANENKO, V. D. Limit distributions of conflict dynamical system with point spectra. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 12, p. 1615-1624, 25 Dec. 2018.