GOR’KAVYI, V. A.; NEVMERZHITSKAYA, E. N. Degenerate Backlund transformation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 68, n. 1, p. 38-51, 25 Jan. 2016.