MONAKHOV, V. S.; SOKHOR, I. L. Finitely solvable groups with nilpotent wide subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 68, n. 7, p. 957-962, 25 Jul. 2016.