EDITORIALBOARD. Volodymyr Vasyl’ovych Sharko. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 67, n. 2, p. 286-288, 25 Feb. 2015.