MASLYUCHENKO, V. K.; MASLYUCHENKO, O. V.; MYRONYK, O. D. Properties of the Ceder Product. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 67, n. 6, p. 780-787, 25 Jun. 2015.