BEREZANSKY, Y. M.; BoichukО. A.; GORBACHUK, M. L.; DROZD, Y. A.; KOROLYUK, V. S.; LUKOVSKY, I. O.; MAKAROV, V. L.; NIKITIN, A. G.; PERESTYUK, N. A.; PORTENKO, N. I.; SAMOILENKO, Y. S.; TROHIMCHUK, Y. Y.; SHARKO, V. V.; SHARKOVSKY, O. M. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 1, p. 3 - 6, 25 Jan. 2013.