EGOROV, S. M.; KHRUSLOV, E. Y. Global weak solutions of the Navier?Stokes?Fokker?Planck system. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 2, p. 192-225, 25 Feb. 2013.