PTASHNIK, B. I.; TYMKIV, I. R. Multipoint Problem for <i>B</i&gt;-Parabolic Equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 3, p. 418-429, 25 Mar. 2013.