DASHKOVA, O. Y. Locally soluble AFA-groups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 4, p. 459-469, 25 Apr. 2013.