TROHIMCHUK, Y. Y. Mean-Value Theorem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 9, p. 1276–1282, 25 Sep. 2013.