VELESNITSKII, V. F.; SEMENCHUK, V. N. On Finite Groups with Permutable Generalized Subnormal Subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 11, p. 1555–1559, 25 Nov. 2013.