VELESNITSKII, V. F.; SEMENCHUK, V. N. On one Shemetkov problem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 64, n. 9, p. 1282-1288, 25 Sep. 2012.