HRYSHCHENKO, O. Y.; KLYUSHIN, D. A.; LYASHKO, S. I.; SERGIENKO, I. V. Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 64, n. 11, p. 1568 - 1571, 25 Nov. 2012.