BURSKII, V. P.; KIRICHENKO, E. V. On the dirichlet problem for an improperly elliptic equation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 63, n. 2, p. 156-164, 25 Feb. 2011.