GONCHARENKO, M. V.; KHRUSLOV, E. Y. On the exponential decay of vibrations of damped elastic media. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 63, n. 11, p. 1443-1459, 25 Nov. 2011.