GOR’KAVYI, V. A.; NEVMERZHITSKAYA, E. N. Two-dimensional pseudospherical surfaces with degenerate Bianchi transformation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 63, n. 11, p. 1460-1468, 25 Nov. 2011.