DIMITROVA, I.; KOPPITZ, J. On relative ranks of finite transformation semigroups with restricted range. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 73, n. 5, p. 617 - 626, 24 May 2021.