ELETS, L. V.; MASHAROV, P. A. On one extremal problem of Pompeiu sets. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 61, n. 1, p. 61-72, 25 Jan. 2009.