NESTERENKO, A. N.; TYMOSHKEVYCH, T. D.; CHAIKOVS’KYI, A. V. Improvement of one inequality for algebraic polynomials. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 61, n. 2, p. 231-242, 25 Feb. 2009.