IVANOV, O. V.; ORLOVS’KYI, I. V. Asymptotic normality of <i>M</i&gt;-estimates in the classical nonlinear regression model. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 60, n. 11, p. 1470–1488, 25 Nov. 2008.