KNOPOVA, V. P. Muckenhoupt–Wheeden theorem for generalized f-Riesz-type potentials. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 60, n. 11, p. 1520–1528, 25 Nov. 2008.