ZALIZKO, V. D. Coconvex approximation of periodic functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 1, p. 29–43, 25 Jan. 2007.