BEREZANSKY, Y. M.; GORBACHUK, M. L.; KOROLYUK, V. S.; KOSHLYAKOV, V. N.; LUKOVSKY, I. O.; MAKAROV, V. L.; PERESTYUK, N. A.; SAMOILENKO, A. M.; SAMOILENKO, Y. I.; STEPANETS, O. I.; TAMRAZOV, P. M.; TROHIMCHUK, Y. Y.; SHARKO, V. V.; SHARKOVSKY, O. M. On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 2, p. 147–151, 25 Feb. 2007.