BEREZANSKY, Y. M.; GORBACHUK, M. L.; KOROLYUK, V. S.; LUKOVSKY, I. O.; MARCHENKO, V. O.; MITROPOLSKIY, Y. A.; NIZHNIK, L. P.; PASTUR, L. A.; SAMOILENKO, A. M.; SHARKO, V. V. Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 4, p. 549-550, 25 Apr. 2007.