DENISOV, A. S. Satisfiability of bright formulas. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 10, p. 1432–1435, 25 Oct. 2007.