KOZACHENKO, Y. V.; PERESTYUK, M. M. On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. I. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 12, p. 1647–1660, 25 Dec. 2007.