EDITORIALBOARD. Aleksei Vasil’evich Pogorelov. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 55, n. 10, p. 1439-1440, 25 Oct. 2003.