SAMOILENKO, A. M.; STANZHITSKII, A. N. On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 54, n. 4, p. 501-513, 25 Apr. 2002.