STRUK, O. O.; TKACHENKO, V. I. On Impulsive Lotka–Volterra Systems with Diffusion. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 54, n. 4, p. 514-526, 25 Apr. 2002.