LITOVCHENKO, V. A. On the Correct Solvability of One Cauchy Problem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 54, n. 8, p. 1067-1076, 25 Aug. 2002.