VEDERNIKOV, V. A.; KOPTYUKH, D. G. Hereditary Critical Ω-Compositional Formations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 53, n. 5, p. 579-588, 25 May 2001.