BEREZANSKY, Y. M.; KIT, G. S.; KOVALEVSKII, A. A.; KOVALEV, A. M.; KORNEICHUK, N. P.; KOROLYUK, V. S.; LUKOVSKY, I. O.; MITROPOLSKIY, Y. A.; SAVCHENKO, O. Y.; SAMOILENKO, A. M.; KHARLAMOV, P. V.; KHRUSLOV, E. Y. Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 52, n. 11, p. 1443-1445, 25 Nov. 2000.