SAMOILENKO, A. M.; SLYUSARCHUK, V. V. Discrete dynamical systems with invariant asymptotically stable toroidal manifold. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 51, n. 4, p. 466–471, 25 Apr. 1999.