ZAVIZION, G. V.; SHKII, N. I. Systems of singularly perturbed degenerate integro-differential equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 51, n. 12, p. 1694–1703, 25 Dec. 1999.