VestfridI. A. Near-isometries of the unit sphere. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 4, p. 575-580, 28 Mar. 2020.