MamedkhanovJ. I.; JafarovS. Z. On local properties of singular integral. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 5, p. 614 - 627, 24 May 2023.