HOSSEINBOR, P.; ZHDANOV, R.; USHVERIDZE, A. An unsupervised, iterative $N$-dimensional point-set registration algorithm. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 74, n. 3, p. 427-436, 26 Apr. 2022.