MOTORNA, O. V.; SHEVCHUK , V. I. On one Reverse asymptotic equality. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 74, n. 4, p. 572 - 576, 23 May 2022.