MOLANO, L. A. M. Inverse problems, Sobolev–Chebyshev polynomials and asymptotics. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 10, p. 1411 - 1428, 24 Oct. 2023.