SALIMOV, R.; VYHIVSKA, L.; KLISHCHUK, B. On distortions of the transfinite diameter of disk image. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 2, p. 207 - 214, 2 Mar. 2023.