RYAZANOV, V.; SALIMOV, R.; SEVOST’YANOV, E. On Hölder continuity of solutions of the Beltrami equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 4, p. 511 - 522, 10 May 2023.