BLOKH, A.; MISIUREWICZ, M. Evolution of the Sharkovsky theorem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 76, n. 1, p. 48 - 61, 2 Feb. 2024.