TIMOKHA, O. M.; MOTORNYI, V. P.; SHEVCHUK, I. O.; VAKARCHUK, S. B.; ZADEREI, P. V.; KOFANOV, V. O.; PARFINOVYCH, N. V.; ROMANYUK, A. S.; SERDYUK, A. S.; SOKOLENKO, I. V. On the 100th birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 8, p. 1149 - 1152, 30 Aug. 2023.