BABENKO, V.; BABENKO, V.; KOVALENKO, O.; PARFINOVYCH, N. Some sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-type inequalities in Sobolev spaces of multivariate functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 75, n. 10, p. 1347 - 1353, 24 Oct. 2023.