Mukhamedov, Farrukh M., Muzaffar M. Rahmatullaev, and M. A. Rasulova. 2020. “Weakly Periodic Ground States for the λ-Model”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (5), 667–678. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i5.1095.