Hryshchenko, O. Yu., D. A. Klyushin, S. I. Lyashko, and I. V. Sergienko. 2012. “Ivan Ivanovych Lyashko (on His 90 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 64 (11), 1568 -71. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2681.